Eiendom

Kirkenesbase (KB) er lokalisert i Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Selskapet har vært i drift siden 2006 og har gjennom sine eiere betydelig kompetanse innenfor service- og forsyningstjenester, teknisk vedlikehold og havnedrift.

KB har gjennom Sør-Varanger Kommune tilgang til byens dypvannskai,- med 12 meters dybde, og et utelagringsområde på 60.000 m2. Basen diponerer pr i dag et innelager på 920 m2.

Basen startet med en omfattende utbygging i løpet av 2008, og har nå nytt administrasjonsbygg samt nytt varehus. Samtidig er vårt disponible uteareal fordoblet.

KB har som mål å drive forsyningsaktivitet til petroleumsfeltene i Barentshavet -øst både på Norsk og Russisk side.

Vi tilbyr:

  • service- og forsyningstjenester til petroleumsvirksomheten til havs

  • havneterminaltjenester til tradisjonell linjefart

  • vedlikeholdstjenester – IRM – til skip og rigger

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010