HMS & KVALITET

Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidet for å fremme Helse, Miljø og Sikkerhet har høy prioritet på CCB Kirkenes Base.

 

Våre hovedmål er:

  • Unngå skader og ulykker
  • Unngå yrkesrelatert sykdom
  • Unngå ulovlige utslipp

Dette oppnår vi gjennom systematisk oppfølging av lover og forskrifter i samsvar med myndighetenes krav, samt opplæring, veiledning, inspeksjon og kontroll.

 

Organisering

Personell fra Kirkenesbase bistår Sør-Varanger Havnevesen med havnesikring (ISPS)
KB har 2 personer utdannet som PFSO. (Port Facility Security Offiser)

 

Sikring og vakttjeneste

KBs sikkerhetskonsept omfatter fysiske sikringstiltak mot kriminalitet. Ansvaret for sikring, herunder vakttjenesten på basen, er tillagt Sør-Varanger Havnevesen. Base-området er kontinuerlig TV overvåket.
Vakttjenesten utføres av godkjent vekterselskap, for tiden Securitas.

 

Tjenestene omfatter:

  • Portvakt utenom ordinær arbeidstid, samt helg ( kontakt vakttelefon)

  • Patruljerende vakt på baseområdet utenom ordinær arbeidstid (ved bestilling)

  • Betjent sentralbord 24 timer i døgnet - Kirkenes Agency  + 47 789 70470

Kirkenes Agency - vakthavende er også ansvarlig for alle innkjørings- og parkeringstillatelser, samt administrasjon av lås- til bygninger på KB.

 

ISPS og havnesikring

KB er ISPS-havn med havneidentifikasjon 25871. også kalt KIT-3

 

Kvalitetssikring

KB har et sertifisert kvalitetssystem i samsvar med NS-EN ISO 9001:2000.


Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010